Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY


Sklep internetowy działający pod adresem www.sajbazar.pl, prowadzony jest przez:

SAJBAZAR, Magdalena Saj-Jankowska ul. Krakowska 13/10, 33-100 Tarnów, REGON: 121391521, NIP: 993-019-14-82

Adres do zwrotów:

SAJBAZAR, Krakowska 13/10, 33-100 Tarnów

KONTAKT: tel. 788 963 886,  e-mail: sklep@sajbazar.pl


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Sklep internetowy www.sajbazar.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów z branży moda (biżuteria, zegarki, akcesoria i dodatki) za pośrednictwem sieci Internet.

2.        Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.

3.        W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA iFLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

4.        Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

5.        Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronach sklepu sajbazar.pl. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie powyższych materiałów przez SAJBAZAR na stronach sklepu sajbazar.pl,  serwisie Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter oraz w komunikacji newsletter.

6.        Ceny produktów widoczne na stronach www.sajbazar.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.

7.        Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.


III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.        Zamówienia w sklepie internetowym sajbazar.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

2.        W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

3.        Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

4.        Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu sajbazar.pl

5.        Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

o    nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)

o    nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)

o    nieodebrania przesyłki

o    niepotwierdzenia zamówienia pobraniowego

METODY PŁATNOŚCI:

1.        Płatności krajowe

o    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Blue Media S.A (dostępne karty: Visa, VisaElektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz Centrum Rozliczeniowego PayU.  Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).

o    Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD) – oznacza, że należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w momencie dostarczenia przesyłki.

2.        Płatności zagraniczne

o    Przelew/płatność kartą kredytową poprzez serwis płatności PayPal

o    Płatność kartą kredytową Visa lub MasterCard poprzez Blue Media S.A lub Centrum Rozliczeniowe PayU


IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

1.        Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie przesyłki. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza.

CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to:

1.        Przesyłki krajowe

o    Kurier DPD – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)

o    Paczkomaty InPost – zaplanowany termin dostawy do 1-2 dni roboczych

o    Poczta Polska list polecony priorytetowy – zaplanowany termin dostawy do 1- 3 dni roboczych

o    Poczta Polska list polecony ekonomiczny– zaplanowany termin dostawy do 5 dni roboczych

KOSZTY WYSYŁKI:

1.        Przesyłki krajowe

o    Kurier DPD płatność z góry – 14 zł

o    Kurier DPD płatność przy odbiorze – 16 zł

o    Paczkomaty InPost – 10 zł

o    Poczta Polska list polecony priorytetowy – 8,50 zł

o    Poczta Polska list polecony ekonomiczny – 6,50 zł


V. REKLAMACJA

1.        Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

2.        Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

3.        Dokładny opis procedury reklamacji znajduje się w linku „Zwrot, wymiana, reklamacje” oraz „FAQ” – kliknij tutaj

4.        Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

5.        W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji. 

6.        Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.


VI. WYMIANA

1.        Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.


VII. ZWROT

1.        Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie sajbazar.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

2.        Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

3.        Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w linku „Zwrot, wymiana, reklamacje” oraz „FAQ”, formularz odstąpienia od umowy oraz wszystkie informacje dotyczące Odstąpienia od umowy znajdują się tutaj.

4.        Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

5.        Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.         W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot nastąpi na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."].


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.        Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Sajbazar. – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

2.        Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.

3.        Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sajbazar.pl.

4.        Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

5.        Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

o    Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

o    Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

o    Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.

2.        O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronach sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.

3.        W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.


OBJAŚNIENIE:

  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
  4. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
  5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  8. SPRZEDAWCA– SAJBAZAR, Magdalena Saj-Jankowska ul. Krakowska 13/10, 33-100 Tarnów, REGON: 121391521, NIP: 993-019-14-82
  9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Copyright © 2018 Sajbazar.pl

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów